top of page

TOPRAK İŞLEMESİZ TARIMIN AVANTAJLARI

1- Yakıttan büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. ( İşlemeli tarımda çiftçiler, 1 dekar buğday yetiştirmek için 4 litre mazot kullanıyor. İşlemesiz tarımda %70 oranında tasarruf sağlanıyor.)
2- Kurağa dayanıklı toprak oluşturuluyor.
3- Erozyon büyük ölçüde önleniyor.
4- Toprak yüzeyinden suyun buharlaşması önleniyor. 
5- Toprakta organik madde miktarı artığı için toprağın su tutma kapasitesi artıyor. 
6- Tarımsal kuraklık önleniyor. (Toprak yüzeyini kapatan koruyucu bitki ekimiyle sürülmemiş toprakta buharlaşmayı azaltır ve topraktaki su oranında % 4 lük artış sağlar. Bu yaklaşık fazladan 8 mm ik yağmura denk gelmektedir.Ayrıca topraktaki organik maddesinde içeriğini artıracağından toprağın su tutma kapasitesi artacaktır. FAO ) 
7- Toprakta kaymak tabakası oluşumu önleniyor.
8- Yağmur damlalarının toprağa çarpıp, toprağın parçalanıp toz haline gelmesini önlüyor. Böylece toprağın su ve rüzgar erozyonunu ile kaybolması önleniyor. Ayrıca toprağın kaymak tabakası bağlamasını da önlenmiş oluyor.
9- Verim artıyor. ( Buğdayda en az % 30 ) 
10- Anız yangınları önleniyor.
11- Tarla nadasa bırakılmadığı için, her yıl ürün yetiştirilebiliyor.
12- Gübre miktarında azalma ve gübre etkinliğinde artış sağlıyor. 
13- Bitki ve böcek ilaçlamalarında ileriki yıllarda azalma oluyor. 
14- Toprak canlıların biyoçeşitliliğinde artış sağlıyor. 
15- Arazinin anızla kaplanması toprak ısısını düzenliyor.
16- Küresel ısınmayı önlüyür. Toprak İşleme ve anız yangınları sonucu atmosfere karbondioksit ( CO2 ) emisyonu artıyor. ( Toprak işlemesiz tarımı, pullukla işleme ile karşılaştırıldığında karbondioksit emisyonu % 80’ e varan oranda azaltılabilir. - Derpsch ve Moriya 1998 )

02

bottom of page